Voorwaarden stempelkaart

-De kaart is persoonsgebonden en geldig tot zes maanden na uitgifte.

-Is de kaart verlopen dan volgt geen restitutie.

-Inwisselen voor contant geld is niet mogelijk.

-Bij verlies of diefstal behoud je het recht op de resterende behandelingen.

-De kaart is alleen te gebruiken voor de aangegeven behandeling op de kaart.